भुगोल (Geography)

MPSC Rajyaseva Geography Syllabus in Marathi PDF

महाराष्ट्रचा - राजकीय, प्रकृतिक, आर्थिक भूगोल

महाराष्ट्रचा   भूगोल 
महाराष्ट्र निर्मिती
महाराष्ट्रचा स्थान आणि विस्तार
महाराष्ट्र राजकीय

महाराष्ट्रची प्राकृतिक रचना कोकण

कोकण
उत्तर व दक्षिण कोकण